NYHETER
Pukkellaks
i motsetning til atlanterhavslaks, går opp i enhver...

Redskaper for ørret
kan tjene som et slående eksempel på utvikling av fiskeredskaper generelt og dets dialektikk under de siste 20 år...

ARTIKKELER
Laksefisks rogn
Rød kaviar selges i alle fiskebutikker nå. Innskriften "Lakserogn" er på etiketten.

Hvor kan man fiske etter atlanterhavslaks?


 

Kola elven
Denne elven er den mest populære elven i nord. Den er kjent ikke bare for sin tilgjengelighet, men også for et rikt fiske. Det er ikke lett for en nybegynner å fiske der. Det er defor tilrådelig å gå sammen med en mer erfaren fisker som har fisket etter tsarinan i de nordlige elvene i mange år. Fiskeredskaper for elvefiske er nokså dyr.
Hvilken fisk fins der?
I Kola elven er det ikke uvanlig å få atlanterhavslaks på 8-10 kg. Erfarne fiskere har tatt fisk på 15-20 kg i denne elven.
Hvordan kan du komme fram til elva?
Det er kun få kilometer fra Murmansk til Kola. Hvis du bor litt sør for distriktssentret, kan du nå Kola elven lett og billig. Du kan også komme til Kola med tog, og videre du kan gå til fots langs elven (men sant å si må du gå en betydelig strekning før du kommer til elvens fiskeområde). Det er bedre å dra på fisketur sammen med en venn som kan kjøre fram til fiskeplassen med bil.

Varzuga elven
Denne elven er den nest mest populære atlanterhavslakseelven på Kola-halvøya. Den er velkjent for fiskere som bruker lettspinn stang. Fisket er lettere her for en nybegynner sammenlignet med Kola elven og dens store og sterke atlanterhavslaks. Varzuga har en lengde på 254 km. Denne elven er stormende og full av stryk. Det største stryket er Padun med tre fossefall. Vannstanden øker vanligvis med 2.5 m om våren. Fiskesesongen begynner i midten av mai og fortsetter i to måneder. Varzugas sideelver, Kitsa, Pana, Indel, er meget attraktive for de som liker å fiske etter tsarens fisk. En vanlig atlanterhavslaksvekt er på 3-5 kg. Fisk på 7 kg er en sjeldenhet. (Samme fisken fiskes ved Ponoj elven, men en kan ikke nå dit uten ved hjelp av helikopter). Det er omtrent 140 km fra Umba til Varzuga. Bare 30 km er asfaltert vei og videre er det grusvei. Man må ta seg fram forsiktig på grusveien. Det er vanskelig å klare seg uten bil i dette området.

Umba elven
Denne elven er den mest populære elven blant fiskerne. Den er uten tvil ikke så tilgjengelig som Kola elven, men mange fiskere mener at fisket er lettere her og at elven derved har sine fortrinn. Disse er bl.a. de avsidesliggende og ville plassene, ”en villmark” på Kola-halvøya. Der kan du ikke høre larm fra motorvei og man kan komme dit uten ved hjelp av helikopter. Med andre ord er det den gylne middelvei mellom sivilisasjonens goder og ”villmark”. Umba renner fra Umbozero og munner ut i Kvitsjøen. Den har lengde på 123 km. Denne elven er vannrik og full av stryk. Fiskesesongen er nokså lang – fra midten av mai og til primo oktober. Innsjøer, brede og rolige elvestrekninger og stryk, veksler over en utstrekning på 80 km. Skogen er ikke så høy i øverste del av løpet som på skogstundraen. Nærmere Kvitsjøen er klimaet mer likt det karelske klimaet. Det finnes høy gran- og furuskog der. Det villeste stryket er i elvens nedre del. I eleven er det atlanterhavslaks, gjedde, ørret, aure (kumzha), sik, harr og åbor. Men stor atlanterhavslaks på 10-15 kilo er en sjeldenhet i Umbaelven. Fisk på 3-4 kg er vanligst og iblant kan man være heldig å få fisk på 5-6 kg. Det er lettere å lande fisk på denne størrelsen, især for nybegynnere. Man kan ikke dra dit uten bil. Asfaltert vei fører fram til bosetningen Umba. Avstanden til Kandalaksja er om lag 100 km. Fisketurer kan kjøpes på stedet.

Zapadnaja Litsa elven
Denne elven er også meget populær, men det er vanskelig å komme dit, siden det er på ZATO Zaozjorsks territorium, hvor undervannsbåter har base. Hvis du ønsker å dra dit, kontakt først sjefen i Zaozjorsk. Zapadnaja Litsa har en lengde på 84.5 km. Fra dens utspring renner den gjennom et flatt sletteland i en strekning på 47 km og videre er elven skiftende med brede og rolige strekninger og stryk. En av hovedsideelvene, Lebjazhja elven, munner ut i Zapadnaja Litsa i dette området. Det finnes tre fossefall over de siste 11 km av elven. Atlanterhavslaksen overvinner disse fossefallene. Atlanterhavslaksen er ikke stor der, opptil 10 kg, men enkelte fiskere har tidvis tatt fisk på 14-18 kg.