NYHETER
Pukkellaks
i motsetning til atlanterhavslaks, går opp i enhver...

Redskaper for ørret
kan tjene som et slående eksempel på utvikling av fiskeredskaper generelt og dets dialektikk under de siste 20 år...

ARTIKKELER
Laksefisks rogn
Rød kaviar selges i alle fiskebutikker nå. Innskriften "Lakserogn" er på etiketten.

Pukkellaks


 

Pukkellaks i motsetning til atlanterhavslaks, går opp i enhver høvelig elv for gytning og ofte hindrer den atlanterhavslaksen i å gå opp fordi den opptar helt elveleiet. Beboerne i kystlandsbyene fisker denne fisken under denne tiden på mange måter og med et stort antall redskaper. Nesten all pukkellaks dør etter gytningen og de halvt oppløste rester kan sees over hele elven. Dette forurenser atlanterhavslaksens gutningsplasser og skaper problem i de kalde nordlige elvene.

Pukkellaksen i likhet med atlanterhavslaksen går opp i elvene bare for å gyte. Etter gytning får den en parringsdrakt, dens indre organer atrofierer, kroppen blir flatere, en pukkel vokser fram på fiskens rygg (fiskens navn kommer av denne pukkelen), kjever krummer seg og tenner vokser fram. Fiskeskjellene gror inn i huden og som forsvinner, og kroppen får en brun farge. Pukkellaksen velger gyteplass der det er rullestein i bunnen, mens atlanterhavslaksen gyter på sandbunn. Pukkellaksens rogn har en meget holdbar overflatehinne sammenlignet med atlanterhavslaksens rogn.

Dermed er det lettere for pukkellaksen å velge en gyteplass. Hunnfisken bygger gyteplassen mens hanfisk eller hanfisker er i nærheten og vokter stedet. Så snart hunnfisken har lagt rognen, befrukter hannfiskene den med sin melke. Etter dette graver hunnfisken ned den befruktede rognen og dens foreldreplikter slutter. Etter gytningen dør all pukkellaks. Yngelen klekkes i november, den lever over vinteren i nærheten av gyteplassen og ernærer seg av sin plommesekk.

Yngelen kommer ut fra gyteplassen i slutten av mai – juni og vandrer ut i sjøen. Dette skjer hovedsakelig om natten og derfor har gjedden ingen interesse av dette. Men gjedden er interessert i atlanterhavslaksens yngelen som er en del av gjeddas meny. Atlanterhavslaksen trues av gjedden i første rekke. Pukkellaksen ernærer seg aktivt i sjøen og blir kjønnsmoden etter halvannet år.