NYHETER
Pukkellaks
i motsetning til atlanterhavslaks, går opp i enhver...

Redskaper for ørret
kan tjene som et slående eksempel på utvikling av fiskeredskaper generelt og dets dialektikk under de siste 20 år...

ARTIKKELER
Laksefisks rogn
Rød kaviar selges i alle fiskebutikker nå. Innskriften "Lakserogn" er på etiketten.

Laksefiske


 

Laksen er en meget forsiktig og sky fisk. Den har mange fiender, bl.a. store rovfugler, bjørner, jerver og mennesker. Derfor er det bedre å bruke naturlige dekker på bredden, om det så skulle være et høyt gress, busker eller store steiner. En bør ta i betraktning solstilling og være stille særlig i nærhet av vann. Laksen fiskes både ved soloppgang og seint på natten. Det er velkjent at om sommeren er nettene lyse på Kola-halvøya. Solen bare berører horisonten og deretter står den opp igjen omlag klokka 2 om natten. Nappet kan skje om dagen og ved solnedgang. Laksen biter bedre om ettermiddagen og om kvelden og en kan forutsette at dette er knyttet til solstillingen. Flesteparten av elvene på Kola-halvøya renner i meridional retning, derfor lyser solen fra bredden om kvelden og om morgenen. Laksen går mot strømmen på denne tiden, og solstrålene hindrer ikke laksen i å være årvåken. Denne fisken er mest aktiv i gråvær og ofte kan man oppleve å få fisk helе dagen.

En lettspinnstang med et centerpin-snelle (centerpin reel) er mer bekvem og praktisk enn fastsnellehjulsnelle. For det første har dette redskapet en enkel og fast konstruksjon. For det andre kan det motstå slag, varmt og kaldt vær, da frosten kommer på Kola-halvøya i september. Nåler av bartrær, sand, tørr mose, blad, bark, osv kan komme inn i en snelle under fisket på taigaen. Hvis snellen kan demonteres lett, som for eksempel en gammel snelle “Nevskaja”, er det ikke vanskelig å fjerne søppelet. For det tredje er det lettere å føre sluken under et kast, da du har en mulighet til å stanse slukens flukt, rette den til hvilken som helst plass i retning av kastet og begynne å sveive inn. For det fjerde må man ofte endre sine kraftanstrengelser når man drar inn fisken.

I motsetning til gjedde, gjørs eller åbor, streber laksen etter å gå opp mot strømmen og gjør ofte et bratt hopp opp i lufta når den går motstrøms. Selv en liten laks på 3-5 kg kan gå opp strømmen etter at den har bitt seg fast. En fisker må være forsiktig nå, da laksen har meget sarte lepper, hodet består hovedsakelig av brusk, og slukens kroker har ved dette et svakt feste. Dessuten kan stor laks gå oppstrøms og dra ut hundre meter snøre og deretter gå ned ved å bruke sin vekt og utnytte strømhastigheten. Snøret krummer seg og hvelver ved det og skjærer vannet med en plystring. Stor laks gjør dette 2-3 ganger, opp og ned, før den bli trett, og deretter kan fiskeren føre den til lands. Bare centerpin-snelle (centerpin reel) kan fort endre spennet i snøret når fiskeren fører fisken. Fastsnellehjulet har et fastsatt spenn, deretter er det umulig ikke å la laksen gå bak en stein og la den samtidig gå opp et stryk mot strømmen med lite spenn i snøret.

Det er mange busker, store steiner så vel som høyt gress langs breddene i sentrale og sørlige deler av Kola-halvøya. Det er bedre å bruke lengst mulig lettspinnstang når man fisker under slike vilkår for ikke å hekte i vegetasjonen under kastet. Toppen av denne lettspinnstangen må ha tilstrekkelig fasthet, hardhet og smidighet til å motstå laksens voldsome rykk når fisken føres mot land. En hard tohånds lettspinnstang oppfyller for det meste disse kravene.