NYHETER
Pukkellaks
i motsetning til atlanterhavslaks, går opp i enhver...

Redskaper for ørret
kan tjene som et slående eksempel på utvikling av fiskeredskaper generelt og dets dialektikk under de siste 20 år...

ARTIKKELER
Laksefisks rogn
Rød kaviar selges i alle fiskebutikker nå. Innskriften "Lakserogn" er på etiketten.


 

Variasjonen av forhold på hver konkret innsjø tillater ikke å gi noen universelle råd vedrørende fisketaktikk. Et engelsk uttrykk kan i denne forbindelse nevnes som bestemmende for den generelle fremgangsmåte og strategi: “Redskapet er godt så lenge det er i vannet”. Man kan forstå dette ordspråket slik at skal man fange fisk, må man fiske, og ikke bare sitte på bredden og røyke. I så fall får man ingen fisk. Flere råd vedrørende taktikken kan likevel gis:

Redskapet bør som regel føres langsomt tvers over strømmen og så nær bunnen som mulig.

Det er iblant godt å holde redskapet på en og samme plass, så langt det er mulig, ved å bruke strømmens retning. De synkende redskapene bør periodisk synke til bunns, hvis situasjonen tillater det, og flytende redskaper bør bringes til de mest utilgjengelige plasser i en elv og bli der over lengre tid. En bør ikke tape hodet og forsøke å dra fisken hurtig. Få minutter seinere blir ørreten trett, svømmer til deg, og du kan ta den forsiktig med hånden. Hvis du har vilje- og karakterstyrke, slipp fisken fri, ettersom du allerede har fått fornøyelsen av fisket. Antall fisk minker i våre elver som følge av rovfiske og tyvfiske, og vi bør gjøre vårt beste for å bevare bestanden.