NYHETER
Pukkellaks
i motsetning til atlanterhavslaks, går opp i enhver...

Redskaper for ørret
kan tjene som et slående eksempel på utvikling av fiskeredskaper generelt og dets dialektikk under de siste 20 år...

ARTIKKELER
Laksefisks rogn
Rød kaviar selges i alle fiskebutikker nå. Innskriften "Lakserogn" er på etiketten.


 

En tilsynekomst av ørret fra sitt skjulested og dens interesse for agnet, får alltid fiskernes hjerter til å slå sterkt av begeistring. Det er meget viktig i et slikt øyeblikk å holde sine emosjoner tilbake og ikke ødelegge det etterfølgende kastet med et unøyaktig treff. Et nøyaktig kast er av avgjørende betydning ved ørretfiske. Ofte er det nødvendig å kaste agnet mot et mål som er på størrelse med et lommetørkle og ligger 10-20 meter borte. Ellers vil ørreten ikke å bite på agnet. Dessuten skal man gjøre det ved første forsøk for ikke å skremme bort fisken. En av mine bekjente sa nokså treffende en gang om nøyaktighet av kast: “man skal ikke trenge inn i trappeavsatsen og ikke inn i rommet, hvor ørreten bor, men bare i forstuen”. Dette er et meget treffende utsagn.

Selv om agnet er godt, kan man erfare bare å lokke en meget aktiv rovfisk ut av dets skjulested, men hvis agnet faller på fiskens hode, da gjemmer sannsynligvis fisken seg i gress, under en trestamme eller en stein. En av Moskva forfatterne kaller tilsynekomsten av en aktiv fisk i nærheten av agnet som “et kontaktløst napp”. Jeg tror ikke at det begrepet er korrekt. Etter min oppfatning er nappet en direkte kontakt mellom fisken og agnet. Et alminnelig kjent navn på førnevnte foreteelsen er “en tilsynekomst”. (Det finnes også forskjellige “slag”, “støt” og så videre, men det er et napp).

Ørreten kommer ofte til syne, men biter ikke på agnet. Opphisset av agnet forfølger ørreten en sluk eller wobbler, vender plutselig tilbake for ikke å forlate en sikker sone, for deretter å begynne å forfølge sluken eller wobbleren igjen for ikke å miste agnet. Dette kan gjenta seg flere ganger. Av og til sluker ørreten agnet og går på kroken når agnet tas opp av vannet. Det er nødvendig å ta hensyn til dette og provosere nappet før fisken ikke har fått se fiskeren.