NYHETER
Pukkellaks
i motsetning til atlanterhavslaks, går opp i enhver...

Redskaper for ørret
kan tjene som et slående eksempel på utvikling av fiskeredskaper generelt og dets dialektikk under de siste 20 år...

ARTIKKELER
Laksefisks rogn
Rød kaviar selges i alle fiskebutikker nå. Innskriften "Lakserogn" er på etiketten.

Ørret


 

Først og fremst kommer vi å fortelle om bekkeørreten, såkalt “pestrusjka” på russisk. Foruten denne villarten, finnes det også en annen fiskeart, såkalt “regnbueørret”, som oppdrettes spesielt i fiskeoppdrettsanlegg. Etter *ichtyologers oppfatning kan regnbueørreten ikke reprodusere seg på naturlig måte på våre breddegrader. På den annen side formerer arten Pestrusjka seg naturlig dersom de naturgitte betingelser er til stede. Fisken som lever i et stort og rikt på fôr vannbasseng, om det så skulle være et hav eller en innsjø, går over hovedsakelig til rovfiskers rasjon. Fisken vokser fort og får en sølvskinnende kroppsfarge som laksen. Kjøttet til all denne fisken har alltid en sterk oransje farge, noe vanligvis bare stasjonære, store fisker som lever i elver har. Sjøørret og innsjøørret heter også kumzha. Om høsten går den opp i elver for å gyte. Sannsynligvis rekrutterer en del av dens oppvoksende yngel til pestrusjka bestanden og den andre vandrer ut i fôrvannbasegnet igjen. I hvert fall er det en mest spredt populasjon av ørreten (“forel”).

I motsetning til kumzha er pestrusjka utelukkende en stasjonær fisk. Dens årsvandringer er som regel ikke lang – fra gyte bekk- eller elvegrunnen til dypere deler av vann eller innsjø. Pestrusjka bli sjelden mer enn 1 kg, men det er tatt enkelte eksemplarer med rekordvekt på 1.5-2 kg. På den annen side er det kjent at for eksempel i Leningrad området har det i enkelte tilfeller vært tatt kumzhaer på 5-6 kg. Ørretfiske drives utelukkende som sportsfiske. Slikt fiske fortryller fiskeren ved første bekjentskap med sporten. En fordel ved dette fisket er at man kan fiske praktisk talt hele året da mange elver er isdekket bare under de strengeste kuldeperiodene og for kortere perioder. En sesong influeres av fiskemåte, agn mv.. Resultater av sesongen er videre betinget av fiskeaktiviteten og hvor man fisker. For eksempel er 2-3 napp om vinteren under korte dager slett ikke så ille.

Utbredelsesområdet for ørreten er nokså stort. I nordvest finnes ørreten i de fleste elver som renner ut i Finskebukta, elver som munner ut i Ladoga og Onega innsjøene samt Kvitsjøen. Ørret finnes også i mange elver som renner ut i Ilmensjøen. Ørret finnes i Leningrad, Pskov, Novgorod områdene, nordvest for Tver, Karelen, Murmansk, og Vologda området. Et helt livsløp er ikke nok for et overflatisk bekjentskap med alle ørretselver i nevne områdene.

  • Sportsfisking med en lettspinnstang
  • Et redskap for et fiske etter ørret
  • Fiskeredskaper
  • En taktikk på fisket etter ørreten
  •