NYHETER
Pukkellaks
i motsetning til atlanterhavslaks, går opp i enhver...

Redskaper for ørret
kan tjene som et slående eksempel på utvikling av fiskeredskaper generelt og dets dialektikk under de siste 20 år...

ARTIKKELER
Laksefisks rogn
Rød kaviar selges i alle fiskebutikker nå. Innskriften "Lakserogn" er på etiketten.

Laks ørret - kumzha


 

Nord og nordøst for Murmansk finnes det bare innsjøer med aure (so kalt “kumzha” i russisk). Innsjøene ligger på fjelltundraen. Auren kan ha en sølvskinnende farge eller en lyse- eller mørkebrun farge. Under parringstiden blir fisken mørk og har oransje striper og sterke flekker. Fiskens farge avhenger av størrelsen på innsjøen. Jo mindre innsjøen er, desto sterkere er fiskens farge. Fisken kan da ha en grønnlig eller blålig farge. Fanget fisk blir fort matt, og fargene blekner. Det finnes en tettbygd velnært og en mager teinformet aure (“kumzha”).

Fisken har følgende karaktermerkene: X-flekker på sidene og en bred “kuttet” hale. Kumzha går opp i elvene og bekkene for gytning fra innsjøene i august-september. Av og til gyter enkeltindivider seint på våren. Fisken legger rogn på bekk- og elvebunnen dekket med små rullesteiner. En del av kumzha gyter i dypet på innsjøene, på steder hvor det er bekker eller elver. Rognen er stor og knallrød som laksens rogn. Gytingen kan bestå av opptil 4-5 tusen rognkorn. Yngelen vandrer ut i innsjøene, beiter der til kjønnsmodningen. Den ernærer seg av insektslarver. Vitenskapsmenn tror at den del av yngelen som forblir i elver, er en ørrettype (så kalt “forel” på russisk).

Levetiden er 20 år. En vanlig størrelse på kumzha i små innsjøer er opptil 1 kg. Fisken kan bli større i stor innsjøer. På Serebrjanskaja tundraen kan man ta kumzha på opptil 3 kg. Stedets samer har tatt fisk på opptil 5 kg i innsjøen Karozero. I 2005 var det tatt en kumzha med rekordvekt på 7 kg i Teriberka. Det er mulig at det heller ikke er rekord.

For omtrent 20 år siden fortalte en formann i et notlag at de hadde tatt en kumzha på 11 kg i Serebrjanskoje innsjøen. Den fisken ble ikke forevist vitenskapsmenn, men var sendt til Moskva og spist av høyere statsfunksjonærer. Det er synd at fisken ikke ble undersøkt av vitenskapsmenn. Det var noen som var i tvil og trodde at fisken var en laks. Smaken av kumzha er på høyde med smaken av laks, men det er mer prestisje å ha kumzha på bordet ettersom den ikke blir solgt i butikker.