FISKE I RUSSLAND

velkommen til Kolahalvøya!
HOVED    KOLA    REGLER     ARTIKKELER     SIDEKART

Under constructionfisker
back

NYHETER 

  • Pukkellaks i motsetning til atlanterhavslaks, går opp i enhver...

  • Redskaper for ørret kan tjene som et slående eksempel på utvikling av fiskeredskaper generelt og dets dialektikk under de siste 20 år...

  • Den vinters ulvsklappjakt.

    ARTIKKELER 

  • Laksefisks rogn Rød kaviar selges i alle fiskebutikker nå. Innskriften "Lakserogn" er på etiketten.

    ADRESSER

  • Adresser.


  • kontakt oss